Skip to content

GOULA. Projecte d’Art, Joc i Memòria
Realitzat amb Montsita Rierola

Museu de l’Art de la Pell de Vic
Del 29 de gener de 2020 al 25 d’abril de 2021

L’accés casual a una reserva de l’excedent de peces i elements produïts per l’empresa de joguines de fusta Goula, Vic 1942-1996, va impulsar, de manera progressiva, un projecte artístic de més de 15 anys amb propostes que incloïen aspectes com el joc, la reflexió, la xarxa, l’intercanvi, la col·laboració i la participació per establir diferents mirades a partir d’un llegat fabril i social comú. Més tard, el mateix projecte va propiciar, de manera simultània, la tesi doctoral Goula. Art, joc i memòria. D’una aventura industrial a una experiència artística, de Montsita Rierola, que posa en relació la recerca històrica del cas de la indústria Goula amb la pràctica de l’art i el joc.

Els dos vessants, l’artístic i l’històric, han confluït en la materialització d’una mostra al Museu de l’Art de la Pell de Vic, el sentit de la qual destria detalls del treball de recerca i desplega diverses metodologies de la pràctica artística contemporània per construir un nou relat que presenta una part de la memòria sobre l’esdevenir de la indústria Goula i reflexiona sobre les diferents qüestions universals que ens preocupen, com la política, l’entorn, la sanitat, la sostenibilitat, l’educació o el gènere, entre altres.

La transcendència del projecte expositiu, així com la relació temàtica amb la proposta del programa Art i Escola d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies, que aquest curs girà entorn del joc, va portat a incloure Goula. Projecte d’art, joc i memòria en el seu programa 

d’activitats per commemorar el 10è aniversari d’ambdós, el centre d’art i el projecte educatiu, confegint així una interessant sinergia artística i educativa.

Moltes gràcies a la col·laboració de tantes persones juganeres, a Ana M. Palomo per la curadoria de l’exposició, a Tuti Cirera per la proposta Educativa, aplicada amb l’ajuda de Paula Molas i a la producció auxiliar, muntatge i il·luminació d’A 45º Taller de marcs.

La mostra ha viatjat a:
M|A|C Presó, Mataró Art Contemporani
Del 26 de novembre de 2022 al 05 de febrer de 2023

Vídeo de l’exposició