Skip to content

GOULA. Projecte d’Art, Joc i Memòria

El catàleg, produït amb Montsita Rierolacompta amb 322 pàgines que documenten el treball artístic, d’investigació i didàctic que suposà la mostra al Museu de l’Art de la Pell de Vic, del 29 de gener al 25 d’abril de 2021. 

El treball gira al voltant d’un estoc de peces de la coneguda fàbrica de joguines de la capital de la comarca d’Osona (1942-1996). En el procés creatiu destaca, a part de les produccions dels autors, la gran quantitat de persones que han col·laborat en diverses propostes participatives, fent del joc objecte i subjecte amb una metodologia d’espais de trobada que ha teixit vincles, intercanvi i producció de coneixement durant més de quinze anys. 

Edita: H. Associació per a les Arts Contemporànies

Textos: Tuti Cirera, Jordi Lafon, Paula Molas, Ana M. Palomo, Montsita Rierola

Fotografia: Lafon-Rierola, les que no ho són estan referenciades amb el nom de les respectives autores i autors: Jordi Antentas, Arnau Blancafort, Ferran Blancafort, Joan Camp, Jordi Casas, Tuti Cirera, Bruna Dinarès, Sebastià Masramon, Paula Molas, Jordi Ordeig, Ana M. Palomo, Montse Puntí, Maria Sellarès 

Disseny Gràfic: control Z – Comunicació
Impressió  Gràfiques Diac