Skip to content
Menu
Menu

GOULA. Projecte d’Art, Joc i Memòria

El catàleg, produït amb Montsita Rierolacompta amb 322 pàgines que documenten el projecte d’investigació, artístic i didàctic que suposà la mostra al Museu de l’Art de la Pell de Vic, del 29 de gener al 25 d’abril de 2021. 

La proposta gira al voltant d’un estoc de peces de la coneguda fàbrica de joguines de la capital de la comarca d’Osona (1942-1996). A part de les produccions dels autors, en el procés creatiu destaca la gran quantitat de persones que han col·laborat en diverses iniciatives còmplices i participatives, fent del joc objecte i subjecte, amb una metodologia que buscava espais de trobada per teixir vincles, intercanvi i producció de coneixement durant més de quinze anys. 

Textos_ Tuti Cirera, Jordi Lafon, Paula Molas, Ana M. Palomo, Montsita Rierola

Fotografia_ Lafon-Rierola, les que no ho són estan referenciades al llibre amb el nom de les respectives autores i autors: Jordi Antentas, Arnau Blancafort, Ferran Blancafort, Joan Camp, Jordi Casas, Tuti Cirera, Bruna Dinarès, Sebastià Masramon, Paula Molas, Jordi Ordeig, Ana M. Palomo, Montse Puntí, Maria Sellarès 

Edita_ H. Associació per a les Arts Contemporànies
Disseny Gràfic_ control Z – Comunicació
Correcció_ Miquel Tuneu
Traducció al castellà_ Nati Palomo
Impressió_ Gràfiques Diac