Skip to content
Menu
Menu

Sota l’ombra de la participació

Biel Barnils, Jordi Lafon, Juan Carlos Moreno, TELA PER FER, 2016 – 2008 Domènech, MON UNITÉ MOBILE – 2005 BridA / Tom Kersevan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, PROJECT DIY – 2016 Line Sandvad Mengers, THE ANSWER – 2006 Sonja Vuk, ZORRO PROJECT.

ACVIC
24.11.2017 – 20.01.2018

Sota l’ombra de la participació és una exposició col·lectiva vinculada al projecte PAIC Participatory Art for Invisible Communities. Els artistes que hi participen han pres part en alguns dels seus processos, tot i que una part dels treballs que s’hi presenten han estat realitzats prèviament i en altres contextos, per tal de mostrar altres enfocaments en relació a les pràctiques artístiques participatives.

Programa de mà de l’exposició

Tela Per Fer, 2017

És una proposta impulsada per Biel Barnils, Jordi Lafon i Juan Carlos Moreno que consisteix en convidar a diferents persones a intervenir sobre velles estelades. Desgastades pel vent i la pluja de tan onejar en els balcons, l’Assemblea Nacional Catalana de Vic les va recollir per intercanviar·les per noves. Biel Barnils, Jordi Lafon i Juan Carlos Moreno, s’hi varen interessar i han iniciat aquest projecte tot distribuint·les entre diferents persones perquè les retornin transformades en un altre objecte, un altre símbol o també com a obra artística. Es vol generar així un relat participatiu i obert que contribueixi i diversi qui la mirada sobre un element carregat simbòlicament, una icona política que ha guanyat intensitat i presència en els darrers anys.

+ info sobre Tela Per Fer

Mon Unitíé Mobile, 2008

Projecte de Domènec realitzat pel pavelló de pediatria de l’Hospital de Perpinyà, dins el marc del programa públic “Art a l’Hopital”, que va comptar amb la col- laboració de Michaël Barnabé, Séverine Perón, Nicolas Daubanes i Elric Dufau, professor i alumnes de l’Haute École d’Art de Perpignan. Està constituït per tres dispositius mòbils que contenen una biblioteca i un teatrí de marionetes. Cada un d’ells està en una de les dependències de l’hospital, el pavelló de pediatria, la guarderia pels fills del personal que hi treballa i la casa residencia per a pares de nens hospitalitzats. Els dispositius estan pensats per interactuar amb els nens, les famílies i el personal dels serveis. Per dinamitzar-los es parteix d’una sèrie de tallers preparats amb l’equip mèdic, i realitzats dins amb el servei d’hospitalització pediàtrica i la guarderia.

PROJECT DIY, 2005

El projecte del col·lectiu BridA, format per Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica és una performace oberta al públic, on la gent pot experimentar directament el procés de creació d’una pintura, mitjançant un procés aleatori. Les persones que hi participen pinten al terra sobre un suport d’uns 6×6 metres, seguint les instruc· cions dictades per un àudio que emet les ordres programades per una aplicació informàtica. El programari utilitza un algoritme per transformar la composició de la pintura en temps real, utilitzant diferents àudios prèviament registrats, i emesos de forma aleatòria. El resultat nal de la sessió és una gran pintura de píxels de color. La performance es pot realitzar en diferents sessions i cada sessió dóna lloc a una obra pictòrica única i diferent. En aquest cas s’ha realitzat en col·laboració amb el Casal Mossèn Josep Guiteras i el Centre Obert de Vic.

THE ANSWER, 2016

L’obra de Line Sandvad Mengers fa referència al concepte de veritat i la construcció de consciència de la realitat. Com els individus, les organitzacions i els estats es representen a través del mitjans de comunicació, i com els lectors, espectadors o individus interpreten o articulen el seu autoconeixement en relació al fets que es comuniquen. Una peça que parla de participació a través de la interpretació, conscienciació i activació de les persones, des de la informació o representació de la realitat, en un context clarament marcat per la post·veritat o el mitjans com instrument de conscienciació col·lectiva. El que es presenta són diaris de nou països diferents: Groenlàndia, Gran Bretanya, Israel, Corea, Sud·àfrica, Espanya, Ucraïna i EUA, seleccionats per haver viscut, de manera recent, fets socialment con ictius. A cada pàgina de diari s’ha retallat una lletra, que junts formen la pa· raula (o l’absència de): The Answer.

 

ZORRO PROJECT, 2006

Projecte de Sonja Vuk que es va realitzar amb un grup de gent gran a la Galeria / Biblioteca VN de Zagreb. Tots els que hi van participar eren visitants habituals a la biblioteca. El títol fa referència al famós personatge romàntic, ja que les accions que es portaren a terme tenien un plantejament utòpic, però també de generositat. L’objectiu general era tractar l’estatus social i la marginació de les persones de la tercera edat a Croàcia, i advertir a l’escena política pública sobre les seves condicions de vida. L’objectiu especí c del projecte era augmentar la comunicació mútua i l’autoestima. Durant 6 dies, les activitats es van centrar en les necessitats més immediates: salut, organització de la vida social, participació en la vida política i estatus econòmic d’aquest col·lectiu. L’informe diari sobre el projecte i l’advertència sobre la situació social de les persones, es van fer públics mitjançant correu electrònic, premsa, i també lliurant·ho a diversos treballadors i institucions socials i culturals amb la intenció d’animar a aquells que tenen un poder real d’actuació. Un valuós indicador de l’èxit del projecte va ser el suport i l’agraïment dels destinataris del projecte, i les solucions concretes després de que l’ajuntament de la ciutat hi donés suport. El que és presenta és un documental experimental sobre les activitats realitzades