Skip to content
Menu
Menu

Portes de Pere Morera

Aquest catàleg aplega la documentació d’un conjunt de portes que, servint com a taules de suport d’objectes que havien de ser lacats, han esdevingut peces d’una gran qualitat pictòrica. Amb el temps i de manera casual, el treball industrial a pistola, metòdic i acumulatiu d’en Pere, desposseït al principi d’una intenció artística, s’ha revelat. Ell, progressivament, des d’una consciència intuïtiva ha vinculat línies, taques, ombres i efectes cromàtics rics en matisos i contrastos per confegir unes peces d’una poètica plàstica que transcendeix.

Amb aquesta compilació fotogràfica de les portes d’en Pere Morera s’hi inclouen dos textos: el de Francesc Orenes i el d’un servidor, a partir dels quals s’explica com van conèixer en Pere, i com els va sorprendre les seves portes. També hi ha algunes reflexions sobre art i pintura que han bastit projectes en comú, en els quals destaca una creixent empatia entre tots tres que ha afavorit produccions com la d’aquest llibre i ha obert una porta de bat a bat de noves i estimulants col·laboracions.

Edita
Pere Morera
Abril 2018

Coordinació i fotografia
Jordi Lafon

Textos
Francesc Orenes
Jordi Lafon

Disseny Gràfic i impressió
Diac Disseny/Gràfiques Diac Vic