Portes de Pere Morera

Aquest catàleg aplega la documentació d’un conjunt de portes que, servint com a taules de suport d’objectes que havien de ser lacats, han esdevingut peces d’una gran qualitat pictòrica. Amb el temps i de manera casual, el treball industrial a pistola, metòdic i acumulatiu d’en Pere, desposseït al principi d’una intenció artística, s’ha revelat i ha vinculat progressivament línies, taques, ombres i efectes cromàtics rics en matisos i contrastos, cosa que ha descobert una poètica plàstica que transcendeix.

Amb aquesta compilació fotogràfica, s’hi inclouen dos textos: el de Francesc Orenes i el de Jordi Lafon, els quals expliquen com van conèixer en Pere, i com els va sorprendre les seves portes. També hi ha algunes reflexions sobre art i pintura que han bastit projectes en comú, en els quals destaca una creixent empatia entre tots tres que ha afavorit produccions com la d’aquest llibre i ha obert una porta de bat a bat de noves i estimulants col·laboracions.

Edita
Pere Morera
Abril 2018

Coordinació i fotografia
Jordi Lafon

Textos
Francesc Orenes
Jordi Lafon

Disseny Gràfic i impressió
DiacDisseny/Gràfiques Diac Vic

+ Publicacions