Skip to content

La Constant Indissoluble

Aquest catàleg recull la documentació que es va generar amb motiu de la instal·lació La constant indissoluble produïda entre l’1 d’octubre de 2020 i el 10 de gener de 2021 al Centre d’Art Tecla Sala. Al final de la mateixa publicació s’hi troba una edició independent i desplegable per explicar els recorreguts de Caminar el perímetre #L’Hospitalet, els dissabtes 12 i 19 de desembre de 2020, concebuts per posar en relació els diferents elements i vicissituds de la mostra amb unes accions a l’exterior.

L’edició desplegable actua com una cartografia que complementa el catàleg, la qual permet seguir la ruta de dues maneres; en una cara,  a partir del camí sobre un mapa de l’Hospitalet, i en l’altra, consultant el mosaic de les instantànies d’algunes i alguns dels participants, que amb la seva aportació confrontem diverses mirades que enriqueixen i diversifiquen el relat de les experiència.

Edita: Centre d’Art Tecla Sala
Disseny Gràfic: control Z – Comunicació
Impressió: Gràfiques Diac