Skip to content
Menu
Menu

PAIC / Identitats-Visibilitat / Primavera 2017

Sonja Vuk i Jordi Lafon
(amb la col·laboració de Lucia Royo)

Del 18 al 29 d’abril de 2017

IDENTITATS-VISIBILITAT
Tallers amb la participació de Creu Roja, Casal de Gent Gran Josep Guiteras, Centre Obert de Vic i Aurora Gestió de Projectes Socials.

PAIC Participatory Art for Invisible Communities és un projecte europeu, fonamentat en metodologies que uneixen les pràctiques artístiques amb la participació comunitària col·lectiva. Té com a missió promoure elements que reforcin la identitat cultural en contextos aïllats o invisibilitzats. Combina la recerca i l’activació de processos amb accions a curt i mig termini, en les que hi participen agents locals (persones o entitats diverses), artistes (que formen part del context local i convidats externs), els socis organitzadors (dels quatre països involucrats) i institucions col·laboradores (vinculades al territori).

Més

Els objectius de PAIC són fomentar l’art contemporani en el context social i territorial; enriquir elements identitaris i culturals; potenciar el treball en equip i les relacions interpersonals; elaborar un projecte artístic entre diverses persones que formen part de comunitats locals; i generar treballs interdisciplinaris entre artistes locals i foranis. PAIC es desenvolupa a Vis (Croacia), Søro (Dinamarca), Osek (Eslovènia) i Vic, i forma part del programa Europa Creativa de la Unió Europea.

Programa de mà del projecte i la taula rodona