Skip to content
Menu
Menu

La llibreta groga

Instal·lació que consisteix en 500 llibretes DIN A 5 amb tapa groga de 250 grams i amb 20 pàgines de color blanc de 80 grams. Pensada per a l’espai expositiu del Trepat en el marc del Festival Embarrat, en l’edició que tenia per lema el SILENCI, Tàrrega, 2018. 

La llibreta és entesa com a instrument de transmissió del coneixement, imprescindible per fomentar el sentit crític amb llibertat.

Al Trepat, allà on ningú va voler fer cap activitat artística vaig dipositar llibretes grogues amb les seves pàgines buides, blanques, sense explicacions, ni cartel·la. Eren llocs i racons descartats, per esdevenir espais d’interpel·lació muts, callats, refiats d’un imaginari carregat per un impuls de protesta pacífica, que reclamava un debat, entenent que cap paradigma és definitiu. Els visitants s’enduien les llibretes, per la qual cosa s’incorporà per sorpresa la idea d’absència que podria ser també una manera de silenci.

Les llibretes van ser produïdes a la impremta Daví de Vic, el 7 de maig de 2018, amb l’ajuda de Sió Pardo, Marga Pou, Montsita Rierola i Jordi Daví.