Fusta encastada

Llum endins

Construcció amb fusta i llum
60 x 57 cm

Magatzem

Pintura sobre fusta
35 x 77 cm

Desbosc

Construcció amb fusta
180 x 180 cm

+ Projectes