Criss-Crossing

Vídeo
És un projecte que combina diferents registres propis de la tradició artística. D’una banda pren com a referència el fet de caminar com a pràctica estètica, per tal d’aprofitar les accions i conseqüències que se’n deriven, com per exemple l’observació i la reflexió sobre el nostre entorn; i de l’altra banda, incorpora l’ús de la fotografia digital per utilitzar-la com a punt de partida per tal d’observar i generar un registre gràfic a partir de l’acte de caminar. Finalment, pren el dibuix com a sistema universal de representació.

La innovació rau en que l’experiència de dibuixar esdevé un assaig col·lectiu, de la mateixa manera que ho ha estat tot el recorregut. Caminar, observar i registrar mitjançant la fotografia digital és el punt de partida per realitzar la memòria gràfica que es transformarà en un gran mural de dibuixos de llapis sobre les parets de BCA. El dibuix com a sistema universal de representació serveix per aglutinar les experiències entrecreuades dels participants.

La ubicació i relació entre les fotografies que es projecten a la paret ajuden a estructurar el pensament i ordenar el traç que el succeeix. Els dibuixos es sobreposen i s’acumulen. El traç individual es transforma en experiència col·lectiva.

Més

l’acumulació d’esbossos es converteix en memòria feble del paisatge recorregut i la suma de les diferents capes desdibuixen el gràfic en el seu conjunt.

L’objectiu no és generar una representació reconeixible, sinó compartir una experiència mitjançant un treball on la percepció particular és compatible amb la de la resta. El fet de caminar per diferents recorreguts fa que els participants actuïn en una mena d’escenari en el qual conflueixen tot tipus de situacions, atzaroses o cercades, de les quals sorgiran les imatges per dibuixar. Els dibuixos, que són imatges i pensaments culminen un procés que ha començat caminant.

+ Projectes