TALLER PAIC / VIC

Jordi Lafon / Sonja Vuk (amb l’ajuda de Lucia Royo)
Del 18 al 29 d’abril de 2017 (Europa Creativa 20166-2018)

Amb la participació de Creu Roja, Casal de Gent Gran Josep Guiteras, Centre Obert de Vic i Aurora Gestió de Projectes Socials.

Participatory Art for Invisible Communities (PAIC) és un projecte multidisciplinari, fonamentat en metodologies que combinen les pràctiques artístiques amb la participació comunitària col·lectiva. Té com a missió promoure elements que reforcin la identitat cultural en contextos aïllats o invisibilitzats. Combina la recerca i l’activació de processos amb accions a curt i mig termini, en el que hi participen agents locals (persones o entitats diverses), artistes (que formen part del context local i o que són convidats externs), els socis organitzadors (dels quatre països involucrats) i institucions col·laboradores (vinculades al territori).

Els objectius de PAIC són fomentar l’art contemporani en el context social i territorial; enriquir elements identitaris i culturals; potenciar el treball en equip i les relacions interpersonals; elaborar un projecte artístic entre diverses persones que formen part de comunitats locals; i generar treballs interdisciplinaris entre artistes locals i estrangers.

PDF del progrma de mà

+ Projectes